For the surname: XYNIAS

Full Name Suburb State Year
Anthony XYNIASWestern Australia1994
John XYNIASDutton ParkQueensland2004