For the surname: SZUCS

Full Name Suburb State Year
Antal SZUCSMount DruittWestern Australia1978
Gizella SZUCSMount DruittWestern Australia1977
Magdelena SZUCSVictoria2004
Maggie SZUCSVictoria2004
Rudolf SZUCSInalaQueensland2001
May SZUCSWestern Australia2008
May SZUCSWestern Australia2008
May SZUCSWestern Australia2008
May SZUCSWestern Australia2008
May SZUCSWestern Australia2008
Iboyla SZUCSSydney
nee SZUCS
nee SZUCS
nee SZUCS
nee SZUCS