For the surname: SZTOLOMAN

Full Name Suburb State Year
Roiza SZTOLOMANMarrickvilleWestern Australia1979