For the surname: SZTERN

Full Name Suburb State Year
Maria SZTERNWestern Australia1985