For the surname: SZOLTA

Full Name Suburb State Year
Stanley SZOLTAWestern Australia2004
Irena SZOLTAWestern Australia2001