For the surname: SZOLGA

Full Name Suburb State Year
Pat SZOLGASouth Australia2008
Patricia SZOLGASouth Australia2008
Beverley SZOLGAAdelaide
Beverley SZOLGAAdelaideSouth Australia