For the surname: SZOKA

Full Name Suburb State Year
Lottelore SZOKAVictoria2005
Radion SZOKAWiley ParkWestern Australia1997
friends SZOKATasmania2008
Josef SZOKATasmania2008