For the surname: SZMIGRODZKI

Full Name Suburb State Year
Bronia SZMIGRODZKIVictoria2007