For the surname: SZER

Full Name Suburb State Year
Maria SZERMeadowbankWestern Australia1984