For the surname: SZENDEI

Full Name Suburb State Year
Clara SZENDEIVictoria2007