For the surname: SZELESTOWSKI

Full Name Suburb State Year
Felix SZELESTOWSKIFairfieldWestern Australia1978
Jozef SZELESTOWSKIFairfieldWestern Australia1979
Stanislawa SZELESTOWSKIWestern Australia1983