Listing

For the surname: SZELESTOWSKI

Full Name Suburb StateYear
Felix SZELESTOWSKIFairfieldWestern Australia1978
Jozef SZELESTOWSKIFairfieldWestern Australia1979
Stanislawa SZELESTOWSKIWestern Australia1983