For the surname: SZCZUCKI

Full Name Suburb State Year
Eugenia SZCZUCKIParkesWestern Australia2002