Listing

For the surname: SZARO

Full Name Suburb StateYear
Lajos SZAROSchofieldsWestern Australia1983