Listing

For the surname: SZALONTAI

Full Name Suburb StateYear
Margaret SZALONTAISouth Australia2008
Margaret SZALONTAISouth Australia2008