Listing

For the surname: SZAKIEL

Full Name Suburb StateYear
Anthoni SZAKIELBeaconsfieldWestern Australia2001