For the surname: SZAKIEL

Full Name Suburb State Year
Anthoni SZAKIELBeaconsfieldWestern Australia2001