For the surname: SYNTRIVANIS

Full Name Suburb State Year
Basile SYNTRIVANISTasmania2007
Bill SYNTRIVANISTasmania2007