Listing

For the surname: OzzzzzNEAL

Full Name Suburb StateYear
Merrial OzzzzzNEALat Gosford HospitalWestern Australia2005
Myra OzzzzzNEALat Hunters Hill, WoolwichWestern Australia1980
Phyllis OzzzzzNEALWontamaWestern Australia2001
Reginald OzzzzzNEALWahroongaWestern Australia1999
Roy OzzzzzNEALWest RydeWestern Australia1986
Alice OzzzzzNEALWahroonga, formerly of St IvesWestern Australia1998
Bede OzzzzzNEALPetershamWestern Australia1986
Clement OzzzzzNEALat Stuart Town, Enmore and Stuart TownWestern Australia1978
Dorothy OzzzzzNEALPetershamWestern Australia1988
Ed OzzzzzNEALat Darling Point (born 1945 Detroit, USA)Western Australia2001
Ernest OzzzzzNEALDarling PointWestern Australia1976
Gwendoline OzzzzzNEALWattle Grove, formerly of RevesbyWestern Australia1999
Henry OzzzzzNEALat Repatriation Hospital, Concord, GreenacreWestern Australia1976
Jimmie OzzzzzNEALBirchgroveWestern Australia1998
Kathleen OzzzzzNEALCroydon, Stanmore and Stuart TownWestern Australia2006
Leonard OzzzzzNEALRevesbyWestern Australia1980
Leslie OzzzzzNEALOrangeWestern Australia1978
Lillian OzzzzzNEALBlakehurst, formerly of BexleyWestern Australia2004