Listing

For the surname: OzzzzzCONOR

Full Name Suburb StateYear
Granville OzzzzzCONORWestern Australia1993
Walter OzzzzzCONORat PerthWestern Australia2002
Broughton OzzzzzCONORKillaraWestern Australia1993
Dorothea OzzzzzCONORLeura, formerly of Strathfield and DundasWestern Australia1981
Edward OzzzzzCONORLeuraWestern Australia1987
Eleanor OzzzzzCONORat Royal Adelaide Hospital, KillaraWestern Australia1978
Grace OzzzzzCONORNorth ParramattaWestern Australia1984
Marjory OzzzzzCONORWestmead, formerly of ParramattaWestern Australia1989
Maybel OzzzzzCONORWestern Australia1993
Philip OzzzzzCONORNelsonzzzzzs PassageWestern Australia1976