For the surname: OTTOWAY

Full Name Suburb State Year
Alma OTTOWAYPunchbowlWestern Australia1973
Jean OTTOWAYRed RockWestern Australia1987
Sylvia OTTOWAYNorth ParramattaWestern Australia1994