For the surname: OSTOJA-SZYSZKO

Full Name Suburb State Year
Bazyll OSTOJA-SZYSZKOAshfieldWestern Australia1978
Maria OSTOJA-SZYSZKOAshfieldWestern Australia1977