Listing

For the surname: NURTSIS

Full Name Suburb StateYear
Athena NURTSISWestern Australia1998
Paul NURTSISWestern Australia1998