Listing

For the surname: IRBITIS

Full Name Suburb StateYear
Arthur IRBITISLeichhardtWestern Australia1978