Listing

For the surname: GYLLIES

Full Name Suburb StateYear
Simon GYLLIESManlyWestern Australia1984
Violet GYLLIESWestern Australia1985