Listing

For the surname: EXIKANAS

Full Name Suburb StateYear
Barbara EXIKANASat St Basilzzzzzs Nursing HomeWestern Australia2004
George EXIKANASWestern Australia1985