For the surname: AVARD

Full Name Suburb State Year
Leonard AVARDLugarnoWestern Australia1995
Mary AVARDEast MaitlandWestern Australia1988
Mary AVARDat BallaratVictoria2004
Mary AVARDKatoombaWestern Australia1986
Moya AVARDQueensland2003
Myrtle AVARDat Maroba Nursing Home, WaratahWestern Australia2003
Niaree AVARDWestern Australia1988
Raymond AVARDGunnedahWestern Australia2005
Stanley AVARDEast MaitlandWestern Australia2002
Tena AVARDat Scott Memorial Hospital, SconeWestern Australia1977
Valda AVARDBerry, formerly of St.AlbansWestern Australia2003
Elizabeth AVARDMenangleWestern Australia1973
Fay AVARDQueensland2004
Grace AVARDformerly of ThorntonWestern Australia2005
Grace AVARDformerly of ThorntonWestern Australia2005
Ina AVARDYamba, formerly of BathurstWestern Australia1984
Ivy AVARDat Tamworth Base Hospital, BlandfordWestern Australia1978
John AVARDWillow TreeWestern Australia2004
Juan AVARDForsterWestern Australia2006
Juan AVARDForster, formerly of Ryde and North RocksWestern Australia2006
Valmai AVARDWestern Australia1999
Vera AVARDWestern Australia1996
William AVARDKingsgroveWestern Australia1989
Albertina AVARDAberdeenWestern Australia1977
Beryl AVARDWestern Australia2005
Bruce AVARDGympieQueensland2003
Daniel AVARDVictoria2004
Daniel AVARDVictoria2004
Daniel AVARDVictoria2004
Daniel AVARDat EchucaVictoria2004
David AVARDKotara South, formerly of MayfieldWestern Australia2004
Dorothy AVARDformerly of East MaitlandWestern Australia1990
Douglas AVARDSouth West Rocks, formerly of BeresfieldWestern Australia2005
Edward AVARDWestern Australia1999
Daniel AVARDVictoria2004
Valda AVARDBerry, formerly of St AlbansWestern Australia2003
John AVARDNorth Rocks, formerly of East MaitlandWestern Australia1989
Carol AVARDBlandfordWestern Australia2004
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
George AVARDVictoria2007
George AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
The AVARDVictoria2007
Cherished AVARDWestern Australia2008
Kaye AVARDVictoria2008
Kaye AVARDVictoria2008
The AVARDWestern Australia2009
Dennis AVARDSouth Australia2010
Tonks AVARDMelbourne
Gwen AVARDMelbourne
nee AVARDMelbourne
Gwendoline AVARDMelbourne
Rodney AVARDSydney
Don AVARDAdelaideSouth Australia
June AvardMelbourneVictoria
Anna AVARDSydneyNew South Wales
Anna AVARDSydneyNew South Wales
Anna AVARDSydneyNew South Wales
Norm AVARD
Norm AVARD
Norm AVARD